Firma je jako živoucí celek, a proto také naše analýzy probíhají v komplexnějším duchu.
Při posuzování finanční kondice se poodkrývá využití zdrojů, tedy efektivnost procesů. Kde jedním ze zdrojů je pracovní síla, a výkonnost personálu je velmi odvislá od firemní kultury, která bývá velmi opomíjena ve strategickém plánování.
Všeobecně tedy doporučujeme komplexnější pohled.

Součástí mohou být například tyto dílčí analýzy a audity jednotlivých částí:

 • Due diligence
 • Finanční audit
 • Procesní analýza
 • Analýza projektů
 • Personální audit
 • Audity ICT a GDPR
 • Marketingová analýza
 • Analýza okolí
 • Audit vnitřní komunikace
 • Aj.


Žádaným výsledkem pro vás mohou být:

 • Posouzení, znalost aktuálního skutečného stavu firmy
 • Možnosti budoucího směřování
 • Najít prostor pro budoucí zlepšení
 • Nástroje ke zpřehlednění a zefektivnění stávajícího provozu
 • Zjednodušení vašeho života…

Všechny analýzy probíhají podle základní matice postavené na zkušenostech a organismu firmy. Volbou vhodných postupů a technik spolu s vámi projdeme analytickou částí z níž vám připravíme minimálně dva výstupy. Popisný report jako shrnutí aktuálního situace a návrh možností následného postupu.
Musíte se však ale připravit, že budete součástí procesu analýzy. Často se jedná o řady rozhovorů s manažery a vybranými zaměstnanci. Kvalitní analýzu nejde dělat od stolu bez řádného ponoření do života firmy.

Analýza
Optimalizace
Projektové řízení
Zdraví a hodnota firem
Individuální služby