Vývoj a zavádění nových produktů a technologií, změna ve firmě, řízení SP společnosti nebo i jakýkoliv jiný projekt může být nad rámec vašich standardních kapacit.

Pro úspěšné a včasné dokončení projetu je předně nutné:

  • Konkrétně ho definovat
  • Řídit ho
  • Komunikovat a pečovat o vztahy
  • Analyzovat
  • Reportovat
  • A hlavně dokončit včas a dle požadovaného výstupu


Ideální situací je přistoupení k projektu již ve fázi plánovaní, dokážeme však účinně převzít již rozběhnuté projekty a nastavit je do těch správných kolejí.

Projektové řízení nemusí být oborově omezeno, každý projekt se řídí podobnými pravidly, které je nutné správně dodržovat. Punkerství se v projektech vyplácí jen při znalostech všech zákoutí a umění dodržovat základní pravidla projektů co – kdy – za kolik…a nenechat si projekt přerůst přes hlavu.

Analýza
Optimalizace
Projektové řízení
Zdraví a hodnota firem
Individuální služby