c5ff203d7365b534f2b5d92d0b39-1451193
5099605109_bd04b3c786_b
c5ff203d7365b534f2b5d92d0b39-1451193
5099605109_bd04b3c786_b

Finanční analýza ve 10 krocích

Nedílnou součástí naší práce je i finanční analýza.

Různé úrovně sofistikovanosti, rozsáhlosti a hloubky nemají vliv na základní kroky každé finanční analýzy.

Potřebujete-li vědět jak si společnost vede v porovnání s minulými obdobími. Jak se její výkonnost staví proti konkurentům

„Finanční
analýza je jako umění.“
Harvey B. Lermack

Jak si vaše společnost vede?

Pojďme se tedy podívat na základní kroky finanční analýzy

 1. Posbírejte veškeré finanční výkazy společnosti za posledních 3 až 5 let (rozvaha, výsledovka ….)
 2. Hledejte velké pohyby v určitých položkách mezi jednotlivými roky. Pokud na vás vyskočí něco podezřelého, zjistěte proč se daná činnost provedla (například odprodání něčeho atp.)
 3. Zkontrolujte poznámky v účetní závěrce, nebo komentáře auditora. Mohou obsahovat zajímavé a klíčové informace.
 4. V rozvaze se zaměřte na případné změny v aktivech, závazcích nebo vlastním kapitálu společnosti.
 5. Z výkazu zisků a ztrát určete časové trendy
 6. Rostla nebo klesala výše nerozděleného zisku? V případě akciové společnosti: Vydávala nové akcie nebo kupovala nějaké zpět?
 7. Jak vypadá cashflow společnosti?
 8. Vypočítejte si základní finanční ukazatele jako jsou likvidita, marže a návratnosti, obraty apod.

Speciálně navíc pro akciové společnosti

 1. Jaká je tržní cena akcií? Jaký je poměr ceny akcie k výdělku?
 2. Vypočtěte si u výplaty dividend procento čistého zisku společnosti
 1. Shromážděte co nejvíce údajů o konkurenci
 2. Jaké vám z toho vychází vyhodnocení?

Finanční matematika a strategie jsou často opomíjenou disciplínou i ve velkých nebo rychle rostoucích společnostech.