close-up-of-businessman-hand-drawing-business-strategy-sketches
Abstract Image of Business People's Busy Life
what-is-interim-management
soul
close-up-of-businessman-hand-drawing-business-strategy-sketches
Abstract Image of Business People's Busy Life
what-is-interim-management
soul

Příprava no nové normální

Pro některé organizace je krátkodobé přežití jediným bodem programu. Jiní se dívají mlhou nejistoty a přemýšlejí o tom, jak se ustavit, jakmile krize skončí a věci se vrátí do normálu. Otázka zní: Jak bude vypadat normální? Zatímco nikdo nemůže říci, jak dlouho bude krize trvat, to co najdeme na druhé straně nebude vypadat jako normální v posledních letech.

IAN DAVIS 2009

Jak trefná slova z předchozí krize platící i v těchto dnech…

Přijde bezprostřední restrukturalizace globálního
hospodářského řádu?

Není možné vědět, co se stane. Je však možné zvážit ponaučení z minulosti, vzdálené i nedávné, a na tomto základě konstruktivně přemýšlet o budoucnosti.

Odolné společnosti se charakterizovaly

  • Přípravou před krizí
  • Silnější rozvahou
  • Schopností snižovat náklady během krize

Klíčem k přežití a dlouhodobé prosperitě bude
schopnost absorbovat šok a vyjít z něj lépe než konkurence.

WALL STREET JOURNAL v jednom článku poznamenal, že krize odhalila i velké nedostatky plánů nástupnictví. Když vůdce onemocní, zástupci musí být rychle nalezeni. Společnosti se z toho již učí a uvědomují si, že takové nástupnictví musí být plánováno rozsáhleji.

Jak trefné pro nás, Českou republiku, kde více než 48% rodinných společností je před generační výměnou..

Organizace, které během předchozí krize radikálně omezily svá portfolia, vyšly na druhé straně hůře, méně připravené než ty, které tak neučinily.

Snižování nákladů je důležitou prioritou, ale z dlouhodobého hlediska je nutné se na to podívat i optikou obchodního modelování a analýzy. Zdroj

Využijte dynamiku investic do budoucna

Je pravděpodobné, že v průběhu „záchrany (boje)“ vybudujete nové schopnosti firmy nebo najdete novou hodnotu v těch stávajících, protože přispívají k lepší reakci na krizi. Některé z nich by mohly sloužit jako stavební kameny pro dlouho odkládané iniciativy a aktivity, jako je například jiný pohled na zákazníka (365°), přijetí konzistentních sad nástrojů a procesů nebo modernizace, přechod do cloudu apod.

Mohou také sloužit jako katalyzátory k odvážnějším změnám organizace.

Budujte odolnost pro budoucí krize

Investujte do nástrojů a schopností, které organizace umožní větší flexibilitu.

Nejspíš je na čase přehodnotit a možná digitalizovat
některé fyzické procesy

Pro některé společnosti bude klíčovými prioritami pravděpodobně odesílání naskenovaných kopií dokumentů pro ověření,, bezpečné ukládání klíčových dokumentů, podpora bezkontaktních servisních funkcí, vytvoření digitálních formulářů aj. Organizace, které v těchto oblastech nacházejí rychlý úspěch, přizpůsobují řešení, která již používají.

Je nutné si také uvědomit, že zcela nové procesy budou vyžadovat dostatek času i na testování.

Začít plánovat a provádět iniciativy, které umožní vyjít z krize s lepšími schopnostmi a odolností.
Tedy ne jen hasit požár, ale také připravovat půdu na budoucí úrodu.

Aspektů a pohledů je velmi mnoho. Těžko se přijímá „tlačení“ k rozvoji, ale ze zkušenosti víme, že právě rozvoj a změna mnohdy vedou k cestě z obtíží…