teamwork-4338944_960_720
images (1)
stažený soubor (3)
people-2567566_1280
stažený soubor (4)
business-businessman-businesswoman-congratulating
teamwork-4338944_960_720
images (1)
stažený soubor (3)
people-2567566_1280
stažený soubor (4)
business-businessman-businesswoman-congratulating

Zdravá společnost

I jako součást týmu IMMANECY, občas publikuji i jinde. A nedávno jsem publikovala článek o finančním zdraví společnosti na mém blogu.

Mít zdravou společnost je dnes klíčové.

Pro zdravou společnost je důležité zaměřit se na lidi, členy týmu a ne jen na zisky, příjmy a výdaje.

Zdravá firemní kultura, vyzařuje nadšení, pozitivní energii, loajalitu, spolupráci, skvělou týmovou práci a touhu se zlepšovat.

ZDRAVÁ SPOLEČNOST JE VÍTĚZNÝ TÝM!

Potřebujete vysoce efektivní vedení na všech úrovních

Ukázka zdravé společnosti:

 • Povzbuzování lidí, aby přispívali svými nápady („Chcete něco vylepšit?“; => ptá se lidí, kteří TO skutečně dělají)
 • Ptá se lidí i „jen“ „Jak se máte?“; „Co se učíš od klientů?“; „Co potřebuješ k tomu, abys mohl odvádět co nejlepší práci?“; „Jaké rady/nápady pro nás máte?“
 • Naslouchá lidem! (pozorné naslouchání je nejdůležitější dovedností lídrů)
 • Reaguje a dává odpovědi lidem (vyžaduji-li odpověď ASAP, dávám odpověď ASAP)
 • Včasně řeší problémy, včetně obtížných osob poškozujících týmovou práci a morálku (umění vést obtížné hovory je také nezbytné pro lídry)
 • Pracuje s autoritou, důvěřuje a podporuje lidi
 • Funguje funkční a hlavně konstruktivní zpětná vazba
 • Modelování vedení a sdílení s jasností, co se očekává od manažerů a jednotlivých divizí společnosti
 • Oslavování úspěchů, včetně těch malých, potlesk lidem (lidé potřebují vědět, že jsou skutečně oceněni)

Je to práce všech, ne jen vedení, ne jen zaměstnanců. Každý přispívá k tomu, aby se budovalo skvělé místo pro práci.

13 faktorů zdravé společnosti podle Roberta H. Rosena

 • Otevřená komunikace
  • Společnost otevřeně komunikuje se svými zaměstnanci o svých operacích, plánech a volbách, sdílení probíhá na všech úrovních organizace
 • Zapojení zaměstnanců
  • Zaměstnanci se aktivně podílejí na rozhodování, plánování, designu práce a řešení problémů
 • Učení a obnova
  • Společnost poskytuje zaměstnancům příležitost se učit a zaměstnanci se zavázali k celoživotnímu učení
 • Cenná rozmanitost
  • Společnost a zaměstnanec vidí rozmanitost jako zdroj stimulace, obohacení a rovných příležitostí
 • Institucionální spravedlnost
  • Společnost propaguje a chrání soukromí, spravedlnost, úctu a právo zaměstnanců na nesouhlas, zaměstnanci dodržují zásady a postupy společnosti
 • Spravedlivé odměňování a uznání
  • Společnost uznává a odměňuje výkon jednotlivců a zaměstnanci dávají své práci maximum


 • Společná ekonomická bezpečnost
  • Společnost uznává, že její ekonomická bezpečnost a bezpečnost zaměstnanců jsou stejné, zaměstnanci sdílejí finanční závazky a zátěž
 • Technologie zaměřená na lidi
  • Společnost používá technologii přátelskou k pracovníkům a zaměstnanci se učí tuto technologii zodpovědně používat
 • Pracovní prostředí podporující zdraví
  • Společnost přijímá opatření na podporu zaměstnanců, jejich fyzického i psychického zdraví, zaměstnanci konají svou práci tak, aby zůstali zdraví
 • Smysluplná organizace práce
  • Společnost podporuje zajímavá, kreativní a různorodá pracovní místa, zaměstnanci se snaží dělat vysoce kvalitní práci
 • Rovnováha
  • Společnost uznává, že zaměstnanci musí vyvážit rodinu a práci
 • Odpovědnost
  • Společnost investuje do veřejného zájmu a zaměstnanci přebírají občanskou odpovědnost
 • Ochrana životního prostředí
  • Společnost a zaměstnanci se zavazují chránit a obnovovat zdraví životního prostředí a zabývat se ekologicky šetrnými postupy

Nezapomínejme proto na lidi, lidi, které máme v týmu. Nezapomínejme na základní pravidlo: Tým je silný, jako nejslabší člen týmu a každý jednotlivý člen týmu je tak silný jako celý tým. 

Správnou péčí i přístupem lze dosáhnout zázraků…